O NÁS

O nás

Naša filozofia riešenia návrhov stavieb spočíva v zohľadnení charakteru okolitej zástavby, maximálnom využití orientácie na svetové strany, zákonitostí pozemku a zapracovaní požiadaviek klienta /v rámci platnej legislatívy a noriem STN/. Architektúra nás obklopuje zo všetkých strán, nemožno ju ignorovať. Tvorí naše životné prostredie, či už na vidieku alebo v metropole. Nielen architekt sa podieľa na jeho skvalitnení, ale aj každý stavebník (klient). Môžeme spolupracovať a toto výtvarné dielo vytvárať od prvého náčrtu až po zavesenie posledného obrazu..


Už pri prvej konzultácii sa snažíme zistiť čo najviac informácii o budúcej stavbe, predstavy klienta. Následne nastáva proces ideového návrhu – vypracovanie architektonickej štúdie, až po realizačný projekt (klient si samozrejme sám stanoví, ktoré nami ponúkané služby využije). Návrh bude koncipovaný vždy v rámci finančných požiadaviek klienta.


Sme presvedčení, že dobré technické riešenia, správne skladby jednotlivých konštrukcií, optimálne tepelno-technické parametre týchto konštrukcií mnohonásobne vrátia peniaze vložené do kvalitného projektu pri realizácii stavby ako aj počas jej užívania.


Fakty


cena za návrh a projekt stavby tvorí zlomok z celkovej ceny diela


v etape návrhu a projektu sa zásadným spôsobom rozhoduje o celkovej podobe, kvalite a efektívnosti diela


netreba túto etapu podceniť, alebo neprimerane urýchliť, lebo všetky dodatočné úpravy počas výstavby sú väčšinou tým najdrahším riešením

Filozofia